Câu hỏi 173: Khi tàu được bảo hiểm đâm va với tàu khác, chủ tàu có thể phải đối đầu với những khiếu nại nào?

Câu hỏi 173:  Khi tàu được bảo hiểm đâm va với tàu khác, chủ tàu có thể phải đối đầu với những khiếu nại nào?

Trả lời:

Hậu quả của một vụ tai nạn đâm va giữa tàu với tàu có thể khiến chủ tàu phải đối đầu với những khiếu nại sau:

– Khiếu nại về tổn thất thân tàu của tàu bị đâm va;

– Khiếu nại về trường hợp người chết, bị thương;

– Khiếu nại về ô nhiễm dầu hoặc các chất thải độc hại từ tàu;

– Khiếu nại về chi phí cứu hộ một hoặc cả hai tàu;

– Khiếu nại về thiệt hại hàng hoá;

– Khiếu nại về thiệt hại kinh doanh của tàu bị đâm va;

– Khiếu nại về trách nhiệm xác tàu.

Comments are closed.