Câu hỏi 163. Khách hàng được tham gia bao nhiêu điều khoản riêng khi tham gia một sản phẩm chính?

Câu hỏi 163. Khách hàng được tham gia bao nhiêu điều khoản riêng khi tham gia một sản phẩm chính?

Trả lời:

 

Thông thường, một sản phẩm chính có thể có nhiều điều khoản riêng đi kèm. Khách hàng có quyền lựa chọn mua một hoặc tất cả những điều khoản riêng đó. Tuy nhiên, để mở rộng tối đa phạm vi bảo hiểm và số tiền bảo hiểm thì khách hàng nên tham gia đầy đủ các điều khoản riêng mà khách hàng được quyền mua kèm với sản phẩm chính.

Comments are closed.