Câu hỏi 162: Vứt bỏ xuống biển là hiểm hoạ được bảo hiểm trong ITC 1995 được hiểu như thế nào?

Câu hỏi 162: Vứt bỏ xuống biển là hiểm hoạ được bảo hiểm trong ITC 1995 được hiểu như thế nào?

Trả lời:

 

Vứt bỏ xuống biển là việc vứt bỏ bộ phận hoặc đồ dự trữ của tàu xuống biển để làm nhẹ tàu và để ngăn ngừa một tổn thất toàn bộ trong lúc hiểm nguy. Nếu các quyền lợi khác không phải là tàu được bảo hiểm (chẳng hạn hàng hoá chở trên tàu) được hưởng lợi từ việc vứt bỏ này thì chủ tàu phải tuyên bố tổn thất chung và yêu cầu các bên
khác đóng góp trong tổn thất đó. Trong trường hợp này phần đóng góp tổn thất chung của tàu thuộc trách nhiệm bồi thường của DNBH thân tàu. Nếu việc vứt bỏ xảy ra khi tàu chạy không tải hoặc không đang cho thuê vào lúc vứt bỏ đó thì sẽ không có tổn thất chung và tổn thất do việc vứt bỏ để cứu tàu vẫn thuộc trách nhiệm của DNBH. Tuy nhiên, nếu việc vứt bỏ để ngăn ngừa tổn thất không thuộc trách nhiệm của bảo hiểm thì sẽ không được bồi thường. Ví dụ tàu bị mắc cạn do bánh lái bị hư hại vì nổ do quân khủng bố gây ra thì việc vứt bỏ để làm nổi tàu sẽ không được bảo hiểm bồi thường vì tổn thất này gây ra bởi một hiểm họa loại trừ.

Comments are closed.