Câu hỏi 160. Điều khoản riêng là gì?

Câu hỏi 160. Điều khoản riêng là gì?

Trả lời:

 

Điều khoản riêng (còn có một số tên gọi khác như: Sản phẩm phụ, sản phẩm bổ trợ, quyền lợi bảo hiểm bổ sung…) là một bộ phận của hợp đồng bảo hiểm, có tác dụng bổ sung các quyền lợi bảo hiểm chưa có trong hợp đồng chính (mở rộng phạm vi bảo hiểm) hoặc làm tăng số tiền bảo hiểm được chi trả khi người được bảo hiểm không may gặp phải rủi ro, có nghĩa là rủi ro được bảo hiểm trong điều khoản riêng có thể thuộc hoặc không thuộc phạm vi bảo hiểm của hợp đồng chính.

Comments are closed.