Câu hỏi 160: Có gì khác nhau giữa “bất cẩn” và “manh động” của thuyền trưởng, sỹ quan, thuỷ thủ?

Câu hỏi 160: Có gì khác nhau giữa “bất cẩn” và “manh động” của thuyền trưởng, sỹ quan, thuỷ thủ?

Trả lời:

 

Hành vi “bất cẩn” ngụ ý sự thiếu cẩn thận, sự vụng về trong thao tác hoặc sai lầm trong cách xét đoán của thuyền trưởng, sỹ quan, thuỷ thủ trong quá trình thực hiện các tác nghiệp có liên quan đến việc hành thuỷ, neo đậu, làm hàng hoặc các tác nghiệp khác về tàu.

 

Hành vi manh động của thuyền trưởng, sỹ quan, thủy thủ là hành động sai trái cố ý của thủy thủ đoàn làm thiệt hại cho chủ tàu hoặc người thuê tàu. Điều khoản này bảo vệ người được bảo hiểm về các tổn thất do hành vi cố ý của thuyền trưởng, sỹ quan thuỷ thủ trên tàu. Tuy nhiên, hành vi manh động của người đình công, khủng bố gây ra cho dù những người này thuộc thuỷ thủ đoàn cũng bị loại trừ vì nó bị chi phối bởi loại trừ rủi ro chiến tranh và đình công.

Comments are closed.