Câu hỏi 159. Có những hình thức đóng phí nào dành cho những người tham gia hợp đồng bảo hiểm trả tiền định kì?

Câu hỏi 159. Có những hình thức đóng phí nào dành cho những người tham gia hợp đồng bảo hiểm trả tiền định kì?

Trả lời:

 

Sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kì thường cung cấp cả hai hình thức: đóng phí một lần hoặc định kì.

Comments are closed.