Câu hỏi 155: Thủ tục yêu cầu bồi thường bao gồm những giấy tờ gì?

Câu hỏi 155: Thủ tục yêu cầu bồi thường bao gồm những giấy tờ gì?

            Trả lời:

 

Khi khiếu nại DNBH về những mất mát, hư hỏng hoặc chi phí thuộc trách nhiệm của HĐBH, người được bảo hiểm cần nộp đủ các giấy tờ sau:

 

– Bản chính hoặc pho to Giấy chứng nhận bảo hiểm;

 

– Bản chính hợp đồng vận chuyển, giấy vận chuyển hàng hoá do chủ phương tiệncấp;

 

– Hoá đơn bán hàng kèm theo bản kê chi tiết hàng hoá, phiếu ghi trọng lượng và số lượng hàng hoá;

 

– Biên bản giám định hàng tổn thất do DNBH hoặc người được DNBH chỉ định cấp có ghi rõ mức độ tổn thất;

 

– Biên bản điều tra tai nạn của cơ quan chức trách địa phương trong trường hợp phương tiện vận chuyển bị đắm, lật, đâm va, …

 

– Văn bản khiếu nại người vận chuyển hay người thứ ba khác về trách nhiệm đối với tổn thất do họ gây ra;

 

– Thư đòi bồi thường.

Comments are closed.