Câu hỏi 151. Vì sao nên tham gia bảo hiểm trọn đời?

Câu hỏi 151. Vì sao nên tham gia bảo hiểm trọn đời?

Trả lời:

 

Người thân qua đời là một mất mát lớn không gì có thể bù đắp được. Tương lai của những người phụ thuộc càng khó khăn hơn khi họ không có khả năng tài chính dồi dào để khắc phục những khó khăn trước mắt và ổn định cuộc sống lâu dài. Loại hình bảo hiểm trọn đời được thiết kế nhằm bảo vệ tài chính gia đình khỏi những rủi ro bất ngờ xảy ra, giúp những người phụ thuộc trang trải các khoản nợ, đảm bảo cuộc sống gia đình khi không may người được bảo hiểm bị tàn tật. Đối với những người trung tuổi hoặc những người tham gia hợp đồng bảo hiểm có số tiền bảo hiểm lớn, việc tham gia bảo hiểm trọn đời còn có ý nghĩa trong việc giữ gìn tài sản, tạo dựng
và khởi nghiệp kinh doanh cho thế hệ sau, lo hậu sự. Đối với những người trẻ tuổi, đó là một biện pháp đề phòng trường hợp không may bị rủi ro dẫn đến tàn tật, báo hiếu cha mẹ khi chẳng may bản thân qua đời sớm, không còn cơ hội phụng dưỡng cha mẹ.

Comments are closed.