Câu hỏi 150: Loại trừ bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam được quy định như thế nào?

Câu hỏi 150: Loại trừ bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam được quy định như thế nào?

Trả lời:

 

Trừ khi có thoả thuận khác, người bảo hiểm không chịu trách nhiệm đối với những mất mát, hư hỏng hoặc chi phí gây ra bởi các nguyên nhân sau:

– Chiến tranh, đình công, nội chiến, cách mạng, khởi nghĩa, khủng bố, phản loạn hoặc quần chúng nổi dậy, cướp, mìn, thuỷ lôi, bom hoặc các vũ khí chiến tranh khác;

– Hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của phóng xạ hay nhiễm phóng xạ phát sinh từ việc sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân và/hoặc phản ứng hạt nhân, phóng xạ tương tự;

 

– Hành động xấu, cố ý hoặc hành vi phạm pháp của người được bảo hiểm hay người làm công của họ;

 

– Khuyết tật vốn có hoặc do tính chất đặc thù của loại hàng hoá được bảo hiểm; 
        

– Xếp hàng quá tải (đối với hàng chở nguyên chuyến) hoặc xếp hàng sai quy cách, không đảm bảo an toàn cho hàng hoá khi vận chuyển;

– Đóng gói sai quy cách, bao bì không thích hợp hoặc hàng bị hỏng từ trước khi xếp lên phương tiện vận chuyển;  

– Rò chảy thông thường, hao hụt trọng lượng hoặc giảm thể tích thông thường trong quá trình vận chuyển, bốc dỡ;

– Phương tiện vận chuyển không đủ khả năng lưu hành, không đảm bảo an toàn giao thông;

– Những mất mát, hư hỏng hay chi phí có nguyên nhân trực tiếp do chậm trễ, dù chậm trễ đó do một rủi ro được bảo hiểm gây ra;

– Hàng hoá bị tổn thất trước khi cấp đơn bảo hiểm – Hàng hoá chở quá địa điểm kết thúc hành trình ghi trên đơn bảo hiểm.

Comments are closed.