Câu hỏi 149. Bảo hiểm trọn đời là gì?

Câu hỏi 149. Bảo hiểm trọn đời là gì?

Trả lời:

 

Bảo hiểm trọn đời là loại hình bảo hiểm theo đó công ty bảo hiểm cam kết chi trả một khoản tiền đã được xác định trước trong trường hợp người được bảo hiểm chết vào bất kì thời điểm nào trong suốt cuộc đời người đó.

Comments are closed.