Câu hỏi 148: Phạm vi trách nhiệm của người bảo hiểm trong bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa bao gồm những gì?

Câu hỏi 148: Phạm vi trách nhiệm của người bảo hiểm trong bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa bao gồm những gì?

Trả lời:

 

Nhận bảo hiểm hàng hoá vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam, DNBH chịu trách nhiệm đối với những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm do hậu quả trực tiếp của một trong các nguyên nhân sau:

 

– Cháy hoặc nổ;

 

– Động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần và sét đánh;

 

– Phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, bị mắc cạn, đâm va nhau hoặc đâm va vào các vật thể khác hoặc bị trật bánh;

 

– Cây gãy đổ, cầu cống, đường hầm và các công trình kiến trúc khác bị sập đổ;

 

– Phương tiện chở hàng bị mất tích;

 

– Tổn thất chung. Trong trường hợp xảy ra tổn thất thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm do các nguyên nhân trên, người bảo hiểm còn phải chịu trách nhiệm về các chi phí sau:

 

– Những chi phí hợp lý do người được bảo hiểm, người làm công hoặc đại lý của họ đã chi ra nhằm phòng tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất  cho hàng hoá được bảo hiểm;  

– Những chi phí hợp lý cho việc dỡ hàng, lưu kho và gửi tiếp hàng hoá được bảo hiểm tại một nơi dọc đường đi;

 

– Những chi phí hợp lý cho việc giám định và xác định tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm;

 

– Những chi phí tổn thất chung và chi phí cứu hộ.

Comments are closed.