Câu hỏi 147: Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa áp dụng cho đối tượng bảo hiểm nào?

Câu hỏi 147: Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa áp dụng cho đối tượng bảo hiểm nào?

Trả lời:

 

Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa áp dụng cho đối tượng hàng hoá vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt và đường thuỷ thuộc phạm vi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Hàng hoá vận chuyển trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam được bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam. Quy tắc bảo hiểm này được các DNBH ở Việt Nam soạn thảo đăng ký với Bộ Tài chính và ban hành.

 

Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam có thể được mở rộng để bảo hiểm cho hàng hoá vận chuyển từ Việt Nam sang các nước lân cận và hàng hoá vận chuyển quá cảnh qua Việt Nam sang các nước lân cận bằng các phương tiện vận tải nói trên.

Comments are closed.