Câu hỏi 146: Khi yêu cầu bồi thường, người được bảo hiểm cần hoàn tất thủ tục gì?

Câu hỏi 146: Khi yêu cầu bồi thường, người được bảo hiểm cần hoàn tất thủ tục gì?

Trả lời:

 

 Để đòi bồi thường, người khiếu nại phải có quyền lợi trong đối tượng bảo hiểm vào thời gian xảy ra tổn thất và thực sự bị thiệt hại trong tổn thất đó. Người yêu cầu bồi thường cần hoàn tất hồ sơ đòi bồi thường, hồ sơ đòi bồi thường gồm:

 

– Bản chính hoặc bản sao của đơn bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

 

– Bản chính hoặc bản sao hoá đơn gửi hàng, kèm tờ kê chi tiết hàng hoá và/hoặc phiếu ghi trọng lượng.

 

– Bản chính của vận tải đơn và/hoặc hợp đồng vận chuyển.

 

– Biên bản giám định và các chứng từ tài liệu khác chỉ rõ mức độ tổn thất.

 

– Giấy biên nhận hoặc giấy chứng nhận tàu giao hàng và phiếu ghi trọng lượng tại nơi nhận cuối cùng.

 

– Bản sao báo cáo hải sự và/hoặc trích sao nhật ký hàng hải.

 

– Công văn thư từ trao đổi với người vận chuyển và các bên khác về trách nhiệm của họ đối với tổn thất.

 

– Thư đòi bồi thường.

Comments are closed.