Câu hỏi 145. Khách hàng được hưởng những quyền lợi gì khi tham gia bảo hiểm cho trẻ em?

Câu hỏi 145. Khách hàng được hưởng những quyền lợi gì khi tham gia bảo hiểm cho trẻ em?

Trả lời:

 

Các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ dành cho trẻ em đều được thiết kế để vào những thời điểm quan trọng của cuộc đời đứa trẻ, khách hàng sẽ nhận được số tiền cần thiết để đảm bảo cho những nhu cầu tài chính phát sinh. Vì vậy, tính đến thời điểm hợp đồng bảo hiểm trẻ em đáo hạn, thông thường, khách hàng sẽ nhận được toàn bộ số tiền bảo hiểm cộng với toàn bộ các khoản lãi chia (bảo tức tích luỹ, cổ tức…) – nếu có. Đây là quyền lợi cơ bản của các sản phẩm bảo hiểm trẻ em.

Ngoài ra, mỗi công ty có thể bổ sung một số quyền lợi khác trong hợp đồng bảo hiểm trẻ em. Ví dụ, sản phẩm An Sinh Giáo Dục của Bảo Việt Nhân thọ và sản phẩm Phú – Thành Tài của Prudential bảo vệ cả người tham gia bảo hiểm (cha, mẹ… của đứa trẻ) và đứa trẻ, nghĩa là bảo hiểm đồng thời cho cả người tham gia bảo hiểm và người
được bảo hiểm; sản phẩm Phúc An Mỹ Thành Tài của Manulife chỉ bảo hiểm cho đứa trẻ, nếu khách hàng muốn hợp đồng được duy trì miễn phí khi chẳng may người tham gia bảo hiểm bị chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, do bệnh tật thì khách hàng cần tham gia thêm các điều khoản riêng có tên là “Quyền lợi miễn nộp phí bảo hiểm” và “Quyền lợi miễn nộp phí bảo hiểm đặc biệt”. Khi đứa trẻ không may bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, thông thường, các công ty sẽ chi trả những khoản tiền bằng một tỉ lệ nhất định trên số tiền bảo hiểm, trải đều qua nhiều năm. Khi đứa trẻ không may bị tử vong, đa số sản phẩm dành cho trẻ em của các công ty sẽ chi trả toàn bộ số hoặc một phần của số tiền bảo hiểm.

Việc chi trả số tiền bảo hiểm cũng có nhiều cách khác nhau. Một số sản phẩm chi trả cho khách hàng một lần toàn bộ số tiền bảo hiểm nhưng có một số sản phẩm chia số tiền bảo hiểm thành nhiều phần, như An Sinh Lập Nghiệp, An Sinh Thành Tài của Bảo Việt Nhân thọ, Phú -Thành Tài của Prudential, sẽ chi trả cho khách hàng
những khoản tiền được xác định theo một tỉ lệ nhất định trên số tiền bảo hiểm (số tiền bảo hiểm gia tăng), trải ra trong một khoảng thời gian, vào một số thời điểm, khi đứa trẻ đạt đến bước vào tuổi 18, 19, 20, 21, 22. Tổng những khoản tiền này bằng 100% số tiền bảo hiểm. Trong 3 sản phẩm đó, 2 sản phẩm của Bảo Việt Nhân thọ còn có thêm “Quà tặng lập nghiệp” được tính bằng 30% trên số tiền bảo hiểm gia tăng vào năm hợp đồng đáo hạn – khi người được bảo hiểm sống đến 23 tuổi. Phúc An Mỹ Thành Tài của Manulife đảm bảo số tiền chi trả lúc đáo hạn là 145% số tiền bảo hiểm khi đứa trẻ bước vào tuổi học đại học.

Comments are closed.