Câu hỏi 144. Có những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nào dành riêng cho trẻ em?

Câu hỏi 144. Có những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nào dành riêng cho trẻ em?

Trả lời:

 

Với mỗi giai đoạn trong cuộc đời, con người luôn cần được bảo vệ trước rủi ro và thực hiện những kế hoạch chuẩn bị cho tương lai. Trẻ em cũng vậy, chúng sẽ có tương lai tươi sáng hơn khi được chuẩn bị ngay từ bây giờ. Tất cả các công ty hiện đều triển khai những sản phẩm bảo hiểm dành riêng cho trẻ em. (Xem bảng 1: “Các loại hình bảo hiểm nhân thọ và những sản phẩm tương ứng”)

Comments are closed.