Câu hỏi 143: Tổn thất toàn bộ ước tính được hiểu thế nào? Có phải mọi trường hợp người được bảo hiểm từ bỏ hàng hoá đều được người bảo hiểm bồi thường tổn thất toàn bộ ước tính hay không?

Câu hỏi 143: Tổn thất toàn bộ ước tính được hiểu thế nào? Có phải mọi trường hợp người được bảo hiểm từ bỏ hàng hoá đều được người bảo hiểm bồi thường tổn thất toàn bộ ước tính hay không?

Trả lời:

 

Tổn thất toàn bộ ước tính là dạng tổn thất không thể tránh khỏi tổn thất toàn bộ thực tế hoặc nếu bỏ ra chi phí để cứu hàng, chi phí chỉnh lý và gửi hàng đến nơi nhận ghi trong HĐBH thì những chi phí này vượt quá giá trị hàng hoá tại nơi nhận đó. Như vậy tổn thất toàn bộ ước tính có thể xảy ra ở một trong hai dạng:

 

– Hàng bị hư hỏng và xét thấy không thể tránh khỏi tổn thất toàn bộ thực tế, chẳng hạn như hàng bột mỳ bị ướt nước dọc đường, nếu chở về đến nơi nhận cuối cùng chắc chắn hàng sẽ bị hỏng hết, lúc này hàng bột mỳ bị đặt vào tình thế tổn thất toàn bộ ước tính.

 

– Chi phí cứu hàng, chỉnh lý và chở hàng về đến nơi nhận dự tính có thể lớn hơn giá trị hàng hoá tại nơi nhận cuối cùng. Ví dụ tàu chở hàng kính xây dựng bị đắm dọc đường, chi phí vớt hàng, phân loại, đóng gói lại cộng với chi phí dự tính gửi hàng về đến cảng đích sẽ lớn hơn giá trị hàng kính tại cảng đó, hàng kính xây dựng cũng bị đặt vào tình thế tổn thất toàn bộ ước tính.

 

Muốn được bảo hiểm bồi thường tổn thất toàn bộ ước tính chủ hàng phải gửi thông báo từ bỏ hàng cho DNBH. Thông báo từ bỏ hàng hoá phải được làm bằng văn bản và thể hiện ý chí sẵn sàng chuyển toàn bộ quyền sở hữu về hàng hoá cho người bảo hiểm.

 

Nếu tổn thất toàn bộ ước tính thuộc trách nhiệm bảo hiểm và DNBH chấp nhận thông báo từ bỏ, chủ hàng sẽ được người bảo hiểm bồi thường tổn thất toàn bộ ước tính, số tiền bồi thường trong trường hợp này cũng đúng bằng số tiền bảo hiểm của hàng hoá.

 

DNBH được quyền từ chối chấp nhận thông báo từ bỏ và bồi thường tổn thất của hàng hoá theo tổn thất bộ phận.

Comments are closed.