Câu hỏi 142. Đang trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, vì phát sinh nhu cầu tài chính, khách hàng muốn rút lại một khoản tiền trong tổng số phí đóng vào có được không?

Câu hỏi 142. Đang trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, vì phát sinh nhu cầu tài chính, khách hàng muốn rút lại một khoản tiền trong tổng số phí đóng vào có được không?

Trả lời:  

 Thông thường, nếu đang trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, vì lí do nào đó không thể tiếp tục đóng phí đầy đủ và đúng hạn, khách hàng chỉ có thể duy trì hợp đồng dưới hình thức số tiền bảo hiểm giảm, giảm số tiền bảo hiểm, vay theo hợp đồng… và chỉ có thể rút lại tiền nếu huỷ hợp đồng. Những hình thức này đều gây ảnh hưởng không tốt đến tình trạng hợp đồng. Trong trường hợp huỷ hợp đồng, khách hàng sẽ không có lợi, thậm chí không được nhận lại số tiền đã đóng khi hợp đồng chưa đủ 2 năm hiệu lực.

Nắm bắt được nhu cầu thực tế nhiều khách hàng muốn rút một khoản tiền nhất định để phục vụ cho nhu cầu tài chính phát sinh, một số công ty bảo hiểm đã đưa ra loại sản phẩm cho phép khách hàng rút ra những khoản tiền theo một định kì nào đó mà không ảnh hưởng đến số tiền bảo hiểm. Điều này giúp khách hàng vừa có thể thoả mãn được nhu cầu tài chính đột xuất phát sinh, vừa đảm bảo duy trì hợp đồng bình thường.

Trong thực tế, vào năm 2003, Bảo Việt Nhân thọ đã triển khai sản phẩm An Gia Tài Lộc – một sản phẩm giúp khách hàng có thể rút ra định kì 3 năm một lần một số tiền bằng 20% số tiền bảo hiểm gốc – số tiền bảo hiểm làm căn cứ tính phí. Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam cũng có sản phẩm tương tự là Phú-Tích luỹ định kì gia tăng, chỉ khác là số tiền định kì được rút ra sau mỗi 3 năm được tăng lên theo một tỉ lệ nhất định: năm thứ 3, khách hàng được rút ra 10%, năm thứ 6 được rút 15%, năm thứ 9 được rút 20% số tiền bảo hiểm gốc…

Comments are closed.