Câu hỏi 137: Chủ hàng muốn hàng hoá được bảo hiểm rủi ro chiến tranh thì phải làm thế nào?

Câu hỏi 137: Chủ hàng muốn hàng hoá được bảo hiểm rủi ro chiến tranh thì phải làm thế nào?

Trả lời:

 

Nếu không có thoả thuận gì khác, cả 3 điều kiện bảo hiểm A; B và C đều không bảo hiểm rủi ro chiến tranh. Tuy nhiên, nếu hành trình hàng hoá phải đi qua những vùng biển có chiến sự và chủ hàng muốn mua bảo hiểm rủi ro chiến tranh thì phải đề nghị với người bảo hiểm. Nếu người bảo hiểm chấp nhận, hàng hoá của chủ hàng sẽ được bảo hiểm theo điều khoản bảo hiểm rủi ro chiến tranh. Trong trường hợp này, nếu hàng hoá được bảo hiểm bị tổn thất do tàu chở hàng trúng phải các vũ khí chiến tranh như bom, mìn, ngư lôi, đạn pháo, tên lửa hoặc tàu hàng bị nước đối phương bắt giữ thì người bảo hiểm sẽ bồi thường tổn thất cho chủ hàng theo điều khoản và mức độ đã thoả thuận.

Comments are closed.