Câu hỏi 136: Rủi ro tàu mất tích trong Quy tắc chung về bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển được quy định như thế nào?

Câu hỏi 136: Rủi ro tàu mất tích trong Quy tắc chung về bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển được quy định như thế nào?

Trả lời:

 

Quy tắc chung về bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển hiện đang được áp dụng tại các DNBH Việt Nam quy định: tàu chở hàng được coi là mất tích khi không tới được bến đến và cũng không có tin tức gì, về thời gian thì đã quá 3 lần quãng thời gian cần thiết cho tàu đi từ điểm dừng lại cuối cùng cho tới bến đến. Tuy nhiên, thời gian cần thiết để xác định việc mất tích tàu không được ít hơn 3 tháng. Nếu việc thông báo tin tức bị ảnh hưởng bởi chiến tranh hoặc những hoạt động quân sự thì thời hạn nói trên được đổi thành 6 tháng.

 Theo Bộ luật hàng hải Việt Nam 2005, khi toà án tuyên bố tàu mất tích thì tàu bị xoá tên khỏi Sổ đăng ký tàu biển quốc gia. Nếu không có thoả thuận gì khác, việc bồi thường của người bảo hiểm cho người được bảo hiểm về tổn thất hàng hoá chở trên tàu bị mất tích chỉ được tiến hành khi tàu chở hàng bị tuyên bố mất tích. Trường hợp sau khi đã bồi thường cho chủ hàng theo rủi ro tàu mất tích, tàu lại được tìm thấy thì người bảo hiểm được quyền sở hữu tất cả những gì thuộc về hàng hoá được bảo hiểm trên tàu với mọi sự may rủi của nó.

Comments are closed.