Câu hỏi 135. Khách hàng được hưởng những lợi ích gì khi tham gia loại hình bảo hiểm tử kì?

Câu hỏi 135. Khách hàng được hưởng những lợi ích gì khi tham gia loại hình bảo hiểm tử kì?

Trả lời:

 

Loại hình bảo hiểm tử kì đem lại cho khách hàng những lợi ích sau:

+ Đảm bảo các chi phí mai táng, chôn cất;

+ Bảo trợ cho người thân và gia đình, giúp cân bằng và ổn định cuộc sống nhanh chóng; 

+ Thanh toán các khoản nợ nần và những khoản vay hoặc thế chấp của người
được bảo hiểm.

Comments are closed.