Câu hỏi 130: Phạm vi bảo hiểm của điều kiện bảo hiểm C được quy định như thế nào?

Câu hỏi 130: Phạm vi bảo hiểm của điều kiện bảo hiểm C được quy định như thế nào?

            Trả lời:

 

Loại trừ các rủi ro không được bảo hiểm như trong điều kiện bảo hiểm B, theo điều kiện bảo hiểm C, người bảo hiểm chịu trách nhiệm về:

 

1 – Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm có thể quy hợp lý cho các nguyên nhân sau: (các nguyên nhân dưới đây không nhất thiết phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến mất mát, hư hỏng hàng hoá)

 

+ Cháy hoặc nổ;

 

+ Tàu hay sà lan bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp;

 

+ Tàu đâm va nhau hoặc tàu, sà lan, phương tiện vận chuyển đâm va vào bất kỳ vật thể gì không kể nước;

 

+ Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn;

 

+ phương tiện vận chuyển đường bộ bị đổ hoặc trật bánh;

 

2 – Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm do các nguyên nhân sau: (các nguyên nhân dưới đây nhất thiết phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến mất mát, hư hỏng hàng hoá)

 

+ Hy sinh tổn thất chung;

 + Ném hàng khỏi tàu.

 

3 – Hàng hoá được bảo hiểm bị mất do tàu hoặc phương tiện chở hàng bị mất tích.

Comments are closed.