Câu hỏi 126. Vì sao doanh nghiệp bảo hiểm không trả tiền bảo hiểm trong trường hợp người được bảo hiểm chết do tự tử trong thời hạn 02 năm kể từ ngày hợp đồng bắt đầu có hiệu lực?

Câu hỏi 126.   Vì sao doanh nghiệp bảo hiểm không trả tiền bảo hiểm trong trường hợp người được bảo hiểm chết do tự tử trong thời hạn 02 năm kể từ ngày hợp đồng bắt đầu có hiệu lực?

Trả lời:

 

Việc không trả tiền trong trường hợp này xuất phát từ những lý do sau đây:

– Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, mặc dù tự tử không phải là hành động nhằm mục đích trục lợi bảo hiểm nhưng rất khó kiểm chứng liệu người được bảo hiểm chết do tự tử hay chết do cố ý trục lợi bảo hiểm. Nếu một người vì một lý do nào đó mà có ý định tự tử nên quyết định mua bảo hiểm nhân thọ để trục lợi bảo hiểm thì 02 năm là khoảng thời gian đủ dài để người đó thay đổi quyết định không tự tử nữa.

– Nếu không quy định khoảng thời gian này, vô hình chung, bảo hiểm nhân thọ là một yếu tố có thể khuyến khích một số người tự tử, bởi vì ít nhất hành vi tự tử của họ cũng có thể để lại một khoản tiền lớn cho người thân.

Comments are closed.