Câu hỏi 124. Trong quá trình giao kết hợp đồng hoặc khi hợp đồng có hiệu lực, nếu doanh nghiệp bảo hiểm phát hiện bên mua bảo hiểm kê khai sai thông tin trong Giấy yêu cầu bảo hiểm hoặc cung cấp thông tin không chính xác, tình trạng hợp đồng được xử lý

Câu hỏi 124.   Trong quá trình giao kết hợp đồng hoặc khi hợp đồng có hiệu lực, nếu doanh nghiệp bảo hiểm phát hiện bên mua bảo hiểm kê khai sai thông tin trong Giấy yêu cầu bảo hiểm hoặc cung cấp thông tin không chính xác, tình trạng hợp đồng được xử lý như thế nào?

Trả lời:

 

Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, trung thực tất cả những chi tiết có liên quan đến hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ hợp đồng khi phát hiện bên mua bảo hiểm cố ý cung cấp thông tin sai sự thật. Trong trường hợp này, doanh nghiệp bảo hiểm không phải hoàn phí bảo hiểm đã nộp và không phải chịu trách nhiệm về những rủi ro đã phát sinh.

 

Tuy nhiên, trừ trường hợp cố tình gian dối, khi người được bảo hiểm còn sống, các nội dung kê khai không chính xác hoặc bỏ sót sẽ không bị doanh nghiệp bảo hiểm truy xét khi hợp đồng có hiệu lực từ 24 tháng trở lên.

Comments are closed.