Câu hỏi 124: HĐBH hàng hoá vận chuyển bằng đường biển áp dụng cho đối tượng bảo hiểm nào?

Câu hỏi 124: HĐBH hàng hoá vận chuyển bằng đường biển áp dụng cho đối tượng bảo hiểm nào?

Trả lời:

 

HĐBH hàng hoá vận chuyển bằng đường biển áp dụng cho việc bảo hiểm hàng hoá xuất, nhập khẩu hoặc hàng hoá vận chuyển trong nước được chuyên chở bằng tàu biển. HĐBH này còn có thể áp dụng cho cả việc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển tiếp nối bằng đường bộ, đường sông hoặc đường hàng không.

Comments are closed.