Câu hỏi 121. Bên mua bảo hiểm nhân thọ có thể đóng phí bảo hiểm như thế nào?

Câu hỏi 121. Bên mua bảo hiểm nhân thọ có thể đóng phí bảo hiểm như thế nào?

Trả lời:

 

Tùy khả năng tài chính, khách hàng có thể chọn cách đóng phí một lần hoặc định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng nửa năm và hàng năm.

Comments are closed.