Câu hỏi 120. Tại sao khách hàng không được thay đổi những điều khoản in trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ? Khách hàng có bị thiệt thòi không?

Câu hỏi 120.   Tại sao khách hàng không được thay đổi những điều khoản in trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ? Khách hàng có bị thiệt thòi không?

Trả lời:

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là hợp đồng định sẵn, hay còn gọi là hợp đồng có điều khoản theo mẫu, trong đó doanh nghiệp bảo hiểm soạn sẵn các điều khoản còn bên mua bảo hiểm có quyền chấp nhận hoặc từ chối những điều khoản đó. Mặc dù trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, bên mua bảo hiểm có một vài lựa chọn về Số tiền bảo hiểm, điều khoản riêng đi kèm nhưng nói chung bên mua bảo hiểm phải chấp nhận hoặc từ chối hợp đồng vì doanh nghiệp bảo hiểm đã soạn sẵn hợp đồng.

 

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là hợp đồng định sẵn vì những lý do sau đây:

– Bảo hiểm hoạt động theo quy Luật  số đông, tức là số đông người có những rủi ro tương tự nhau cùng đóng phí để bù đắp tổn thất và thiệt hại cho số ít người gặp rủi ro. Để đảm bảo tính tương tự về rủi ro và tính toán mức phí bảo hiểm hợp lý, mỗi loại sản phẩm cần có phạm vi bảo hiểm cụ thể và quy định thống nhất trong điều khoản. Khi bán bảo hiểm cho số đông, doanh nghiệp bảo hiểm cũng không thể trực tiếp thương lượng chi tiết điều khoản với từng khách hàng. Việc dùng hợp đồng định sẵn giúp doanh nghiệp bảo hiểm có thể giao kết hợp đồng với nhiều khách hàng cùng lúc.

– Hợp đồng bảo hiểm liên quan đến sức khỏe, tính mạng, tai nạn, tuổi thọ của con người nên rất phức tạp. Trong quá trình thỏa thuận, doanh nghiệp bảo hiểm có lợi thế hơn so với bên mua bảo hiểm. Điều này xuất phát từ tính chuyên nghiệp và kinh nghiệm của doanh nghiệp bảo hiểm. Do đó khi thương lượng quyền lợi của bên mua bảo hiểm có thể bị ảnh hưởng do không thật sự có kiến thức về bảo hiểm. Khi ban hành điều khoản có nghĩa là doanh nghiệp bảo hiểm đã công khai các quyền và nghĩa vụ của các bên. Khách hàng là người toàn quyền quyết định chấp nhận hoặc từ chối hợp đồng.

Ngoài ra, để bảo vệ quyền lợi của bên mua bảo hiểm, các doanh nghiệp bảo hiểm phải trình điều khoản lên Bộ Tài chính và phải được Bộ thông qua mới được cung cấp sản phẩm ra thị trường.

Comments are closed.