Câu hỏi 119: Tài sản của bên được bảo hiểm có giá trị 100 triệu đồng, s�

Câu hỏi 119:  Tài sản của bên được bảo hiểm có giá trị 100 triệu đồng, số tiền bảo hiểm thoả thuận trong hợp đồng là 80 triệu đồng, xảy ra sự cố thuộc trách nhiệm bảo hiểm, chi phí sửa chữa hợp lý phát sinh là 50 triệu đồng, người được bảo hiểm sẽ được nhận khoản tiền bồi thường là bao nhiêu?

Trả lời:

 

Đây là trường hợp bảo hiểm dưới giá trị tài sản (số tiền bảo hiểm thấp hơn giá trị bảo hiểm), trừ khi HĐBH có quy định khác, DNBH sẽ xác định số tiền bồi thường theo công thức:

 

                                                               Số tiền bảo hiểm

Số tiền bồi thường = Giá trị thiệt hại x   ———————————
                                                                Giá trị bảo hiểm 
  

 

Như vậy trong trường hợp trên, nếu không có thoả thuận khác trong HĐBH, người được bảo hiểm sẽ được nhận khoản tiền bồi thường là:

 

Số tiền bồi thường = 50.000.000 x 80.000.000/100.000.000 = 40.000.000 đ.

Comments are closed.