Câu hỏi 116. Vì sao Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải được lập bằng văn bản?

Câu hỏi 116. Vì sao Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải được lập bằng văn bản?

Trả lời:

 

Sở dĩ Hợp đồng bảo hiểm phải được lập bằng văn bản để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ pháp lý của các bên ký kết hợp đồng, cụ thể:

 

– Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ gắn với những sự kiện được bảo hiểm có liên quan đến tuổi thọ, tính mạng, sức khỏe, tai nạn rất phức tạp của con người. Việc lập hợp đồng bằng văn bản giúp tránh được sự hiểu nhầm về các điều khoản giữa các bên với nhau. Nếu không có hình thức văn bản, các tranh chấp pháp lý giữa các bên về điều khoản có thể phát sinh.

 

– Thời gian tham gia bảo hiểm dài nên việc lập hợp đồng bằng văn bản giúp cho việc lưu giữ thỏa thuận đã đưa ra được lâu dài.

– Hợp đồng bảo hiểm được coi là một tài sản nên cần có văn bản để xác nhận sự tồn tại của tài sản đó.

Comments are closed.