Câu hỏi 106: Thế nào là HĐBH tài sản?

Câu hỏi 106: Thế nào là HĐBH tài sản?

           Trả lời:

 

HĐBH tài sản là HĐBH có đối tượng bảo hiểm là tài sản, bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản;

 

HĐBH tài sản là tên gọi chung dùng để chỉ các nhóm HĐBH cơ bản dưới đây:

 

– HĐBH hàng hoá vận chuyển bằng đường biển, đ ường bộ, đường thuỷ nội địa, đường sắt, đường hàng không;

 

– HĐBH thân tàu biển, tàu sông, tàu cá;

 

– HĐBH hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt;

 

– HĐBH xây dựng và lắp đặt;

 

– HĐBH thiệt hại vật chất xe cơ giới;

 

– HĐBH mọi rủi ro công nghiệp;

 

– HĐBH máy móc và thiết bị điện tử;

 

– HĐBH thân máy bay và phụ tùng máy bay;

 

HĐBH tiền;

 

– HĐBH năng lượng dầu khí;

 

– HĐBH nhà tư nhân;

 

– HĐBH tài sản và gián đoạn kinh doanh;

 

– HĐBH cây trồng;

 

– HĐBH vật nuôi;

 

– HĐBH trộm cắp;

 

– Các HĐBH tài sản khác.

Comments are closed.