Câu hỏi 102. Vi phạm các quy định về đầu tư vốn?

Câu hỏi 102. Vi phạm các quy định về đầu tư vốn?

Trả lời:

 

Kinh doanh bảo hiểm là ngành kinh doanh có điều kiện, vì vậy cơ quan Nhà nước sẽ có những quy định chặt chẽ để đảm bảo sự an toàn trong các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm trong đó có quy định chặt chẽ về vốn và đầu tư vốn của doanh nghiệp bảo hiểm, đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm. Điều 21 Nghị định 118 quy định xử phạt đối với những hành vi vi phạm các quy định về đầu tư vốn như sau:

 

“1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

 

a) Đầu tư ngoài các lĩnh vực được phép đầu tư theo quy định của pháp luật;

 

b) Đầu tư quá tỷ lệ được phép vào mỗi danh mục đầu tư;

 

c) Sử dụng nguồn vốn dự phòng nghiệp vụ để đầu tư ra nước ngoài;

 

d) Sử dụng các nguồn vốn đầu tư trái với quy định của pháp luật

 

2. áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả:

 

a) Buộc khôi phục lại hoạt động đầu tư theo đúng qui định của pháp luật;

 

b) Thu hồi số tiền đầu tư trái với các quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;

 

c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn; thu hẹp nội dung, phạm vi và địa bàn hoạt động đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này.”

5 BÌNH LUẬN

  1. 白夏菊超輕感防曬凝露SPF50+/~水潤輕透無負擔,安心防護整個夏天~(防曬/體驗) – Eva。T§愛美愛玩愛分享§ – FashionGuide 華人時尚專業評鑑 炎炎夏日,一出門總有快變成人乾的感覺了,尤其是在太陽毒辣的南台灣,才出門5分鐘就覺得要變黑人了,這時候防曬產品就很重要啦,除了防曬系數之外,當然還有其他的要求嘍,防曬這麼重要,怎麼可以随便使用防曬產品…,

  2. These three figures — William Rick Singer, Mark Riddell and Rudolph Meredith, respectively — are at the center of the nationwide scandal in which 33 parents are accused of using their wealth and means to help their children game the college admissions system.
    But those three names do not appear anywhere in the complaint text, though the document gives enough clues to make clear who is who. Instead, they are named as Cooperating Witness 1, 2 and 3, and each agreed to plead guilty and to cooperate with the government in the hope of obtaining leniency when they are sentenced, the complaint says.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here