Câu hỏi 100. Bảo hiểm nhân thọ mang lại lợi ích gì cho xã hội?

Câu hỏi 100. Bảo hiểm nhân thọ mang lại lợi ích gì cho xã hội?

Trả lời:

 

Sự ra đời của bảo hiểm nhân thọ tạo điều kiện cho các tổ chức bảo hiểm nhân thọ thường xuyên thực hiện việc nghiên cứu rủi ro, thống kê tổn thất, tìm kiếm các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu tổn thất.

Ngoài ra, bảo hiểm nhân thọ còn mang lại những lợi ích khác như:

– Tạo sự ổn định xã hội thông qua việc giảm thiểu sự lo lắng cho bên mua bảo hiểm; 

– Huy động Vốn  để đầu tư cho những dự án trung và dài hạn nhằm góp phần phát  triển đất nước;

 

– Giảm gánh nặng ngân sách quốc gia trong việc chăm lo người già, và những người phụ thuộc khi người trụ cột trong gia đình qua đời;

– Tạo công ăn việc làm cho nhiều người;

 

Comments are closed.