Câu 95:NLĐ bị bệnh xin nghỉ ở đơn vị đến nay vẫn chưa đi làm?

NLĐ bị bệnh xin nghỉ ở đơn vị từ tháng 8/2010 đến nay vẫn chưa đi làm. Mặt khác, NLĐ đã được hưởng tiền nghỉ ốm của cơ quan bảo hiểm căn cứ vào chứng từ của bệnh viện do hồ sơ không đủ ĐK để tính vào trường hợp TNLĐ nên đơn vị phải làm giảm nghỉ ốm. Vậy trong trường hợp này đơn vị có phải tham gia BHXH, BHTN, BHYT cho NLĐ không?
Nếu không được xem là TNLĐ thì được hưởng chế độ tai nạn sinh hoạt theo chế độ nghỉ ốm, số ngày nghỉ ốm phụ thuộc vào thời gian tham gia BHXH nếu dưới 15 năm là 30 ngày nghỉ ốm trong 1 năm.

bao hiem, baohiem, bảo hiểm
bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.