Câu 85:Đơn vị đã đóng BHTN cho người đứng đầu cơ qua

Đơn vị đã đóng BHTN cho người đứng đầu cơ quan (người này không phải đóng), BHTN đã đóng từ năm 2009 đến tháng 3/2011. Vậy có được hoàn lại số tiền đã đóng BHTN cho người đứng đầu đó không?
Cơ quan BHXH sẽ hoàn trả đóng BHTN thông qua đơn vị theo phương án giảm số phải thu tháng gần nhất.

bao hiem, baohiem, bảo hiểm
bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.