Câu 84:Cách tính cụ thể hưởng BHXH 01 lần

Anh/ chị cho biết cách tính cụ thể hưởng BHXH 01 lần. Ví dụ: NLĐ tham gia BHXH 1/1/2004 đến 1/12/2010 (tham gia với nhiều mức lương)
Về cách tính: mỗi mức lương khác nhau từng thời điểm nhân hệ số nhân tỷ lệ trượt giá. VD: năm 2004 giả định đóng 1.000.000đồng thì năm 2011 là bao nhiêu? Sau đó tính tổng thời gian và chia bình quân, cứ mỗi năm đóng BHXH sẽ được tính bằng 1,5 tháng bình quân tiền lương

bao hiem, baohiem, bảo hiểm
bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.