Câu 83:Tại sao cán bộ thuộc biên chế của đơn vị sự nghiệp có thu phải đóng BHTN?

1. Tại sao cán bộ thuộc biên chế của đơn vị sự nghiệp có thu phải đóng BHTN? 2. Truy thu, truy lĩnh là sao? Nếu tháng 2 tăng lương nhưng đến tháng 5 mới có quyết định thì có truy đóng các tháng trước không?

1. Đơn vị sự nghiệp trừ người đứng đầu, số còn lại là viên chức mà không được xem là công chức như trước đây. Chế độ BHTN nhằm đảm bảo khi NLĐ rủi ro mất việc làm thì sẽ được quĩ BHXH chi trả trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp này đơn vị sự nghiệp không chi trả trợ cấp thôi việc.

2. Trường hợp tăng lương được truy đóng BHXH.

bao hiem, baohiem, bảo hiểm
bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.