Câu 81:Thủ trưởng cơ quan đơn vị HCSN có sử dụng 12 lao động thì có tham gia BHTN không ?

Thủ trưởng cơ quan đơn vị HCSN có sử dụng 12 lao động thì có tham gia BHTN không ?
Thủ trưởng các cơ quan sự nghiệp được xem là công chức khi đơn vị đó trực thuộc UBND tỉnh, huyện hoặc sở ban ngành. Vấn đề này bạn có thể liên hệ trực tiếp với phòng thu BHXH tỉnh Bình Dương với số điện thoại 0650.3840488.

BHXH Bình Dương

Comments are closed.