Câu 7: Hưởng chế độ BHXH

Chị cho hỏi. VD: Đến tháng 04/2011 em bắt đầu tham gia BHXH nhưng đến 11/2011 em sinh con. Như vậy có được hưởng chế độ BHXH không? Nếu không được thì có chế độ gì không? Thủ tục như thế nào?
Như bạn trình bày thị bạn được hưởng thai sản vì bạn đủ từ 6 trong vòng 12 tháng trước khi sinh con.