Câu 6:Chế độ dưỡng sức

1.Trường hợp con ốm đã nghỉ đủ lũy kế vậy NLĐ có được hưởng CĐDS không?2.Trường hợp NLĐ nghỉ trên 14 ngày, vậy NLĐ có được hưởng CĐBHXH ốm đau của tháng đó và của cả tháng sau không?(vì không nằm trong danh mục bệnh dài ngày). 3.Trường hợp sẩy thai, thai chết lưu. Ví dụ: Bsĩ cho nghỉ 20 ngày. Vậy có trừ ngày lễ và chủ nhật không. Tính dưỡng sức như thế nào?4.Trường hợp sẩy thai dưới 3 tháng được nghỉ 20 ngày nhưng bác sĩ chỉ chi nghỉ 100 ngày và NLĐ chỉ nghỉ 10 ngày theo giấy BS. Vậy NLĐ có thể nghỉ thêm 10 ngày cách 10 ngày trước để đủ chế độ sẩy thai và chế độ dưỡng sức không

1. Chế độ dưỡng sức áp dụng khi sức khỏe người mẹ yếu.

2. Người lao động nghỉ việc do ốm đau hàng tháng trên 14 ngày thì vẫn được hưởng chế độ ốm đau . Tuy nhiên tổng thời gian trong năm được hưởng theo thời gian đóng BHXH

3. Các trường hợp nghỉ sẩy thai, thai chết lưu được áp dụng nghỉ theo Luật BHXH kể cả ngày lễ và chủ nhật ( dù bác sĩ cho nghỉ nhiều hơn hay ít hơn)
– Chế độ dưỡng sức thai lưu bạn phải nghỉ đúng thời gian.

4. Như đã trình bày bạn phải nghỉ 20 ngày và như vậy bạn được nghỉ dưỡng sức. Lưu ý rằng sẩy thai, thai lưu ảnh hưởng đến sức khỏe của bà mẹ, chúng tôi mong rằng các bà mẹ cần giữ sức khỏe về lâu về dài không nên đi làm sớm có thể ảnh hưởng đến thiên chức làm mẹ.

Comments are closed.