Câu 66:Tham gia BHXH nhiều lần

1. Năm 2006 có tham gia BHXH và đóng được 6 tháng. Sau đó không tham gia nữa. Năm 2011 làm việc tại doanh nghiệp khác thì có phải đăng ký tham gia BHXH để làm sổ BHXH mới (tức bỏ sổ BHXH cũ) hay đăng ký theo sổ BHXH cũ? 2. Thủ tục lãnh BHTN? Cảm ơn!

Vì năm 2006 có 6 tháng nên mức trợ cấp không đáng kể, thủ tục đi lại nhiều lần, bạn nên ghép sổ cũ vào sổ mới là hay nhất.
Thủ tục NHTN: Đăng ký trong vòng 7 ngày làm việc với trung tâm giới thiệu việc làm (TTGTVL) khi đi mang theo quyết định nghỉ việc có ghi số sổ BHXH, sau đó phải nộp hồ sơ trong vòng 15 ngày tính từ ngày đăng ký gồm: Sổ BHXH, quyết định, giấy đã đăng ký.

BHXH Bình Dương

Comments are closed.