Câu 64:Trong thời đó cty làm điều chỉnh cho NLĐ rồi bảo lưu sau được không?

1. Theo qui định, nếu bảo lưu rồi thì không được điều chỉnh nữa. Vậy nếu cty chỉ báo giảm cho NLĐ nhưng không bảo lưu (để kịp báo giảm đúng tháng). Trong thời đó cty làm điều chỉnh cho NLĐ rồi bảo lưu sau được không? 2. Hiện tại cty tôi có hơn 100 người đóng bảo hiểm thiếu tháng từ năm 2008,2009 có người thiếu đến 5 tháng. Cty cũng muốn điều chỉnh cho hợp lệ. Vậy cho hỏi hồ sơ chi tiết như thế nào để cty chuẩn bị kịp trước 01/04/2011. 3. Sau ngày 01/04/2011 có được truy tăng lương không( truy lùi). 4. Tôi có thể tìm tài liệu BH bằng tiếng anh ở đâu? Hiện tại trên trang web chỉ có 1 phần nhỏ của BHXH bằng tiếng anh. 5. Tôi tham gia BH ở tp HCM khi làm cty cũ, ngưng gần 1 năm và tham gia BH ở Bình Dương , tiếp tục đóng số sổ cũ. Vậy khi tôi thôi việc ở Bình Dương, muốn lấy BHXH 1 lần thì thủ tục như thế nào?

1. Trường hợp trình bày trên đơn vị đã biết rõ là nhân thân của người lao động trong dữ liệu đã không được chính xác mà sẽ phải điều chỉnh như vậy Cty có trách nhiệm điều chỉnh. Còn khi đơn vị không biết sai sót về dữ liệu mà lỗi này thuộc người lao động thì sau khi bảo lưu người lao động phải đến cơ quan BHXH điều chỉnh vì lỗi này thuộc người lao động.

2. Bạn phải đăng ký ngay với phòng thu BHXH để phòng thu và đơn vị trình bày lãnh đạo việc này để giải quyết càng sớm càng tốt.

3. Tăng lương hay điều chỉnh là việc bình thường, tuy nhiên cần hạn chế vì ảnh hưởng đến chi trả các chế độ.

4. Bạn liên hệ số điện thoại: 0650.3825920 nói rõ về Luật BHXH bằng tiếng Anh

5. Dù đóng BHXH bất kỳ ở đâu, khi có nguyện vọng hưởng trợ cấp 1 lần thì bạn đến nơi thường trú hoặc tạm trú ở bất cứ BHXH trên toàn quốc, thủ tục gồm: sổ BHXH, Quyết định, đơn xin hưởng trợ cấp 1 lần có xác nhận của địa phương nơi cư trú.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here