Câu 51: Các trường hợp truy tăng mà không chấp nhận

Trường hợp không truy tăng khối HCSN 1 năm được sở Nội vụ duyệt nâng lương sớm 2 đợt ( đợt 1 thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 và đợt 2 vào tháng 7 đến tháng 12). Danh sách duyệt đợt 1 thường vào khoảng tháng 8 đến tháng 10. Và được truy lĩnh ngược lại từ 6 đến 9 tháng. Như vậy không truy tăng thì trường hợp này giải quyết như thế nào?
Các trường hợp truy tăng mà không chấp nhận là những trường hợp tăng mới, các trường hợp điều chỉnh lương như trình bày sẽ được truy đóng đầy đủ mức đóng để NLĐ không thiệt thòi về quyền lợi sau này.

BHXH Bình Dương

3 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here