Câu 5: NLĐ xin nghỉ thai sản

1. NLĐ xin nghỉ thai sản từ 01/02->01/06 thì việc cắt thai sản được tính từ ngày nào? (Đến tháng 03 mới sinh con). 2. Nâng hệ số lương đối với TGĐ, P. TGĐ, Kế toán trưởng (theo bảng lương NN) thì thời gian nâng lương và hệ số lương như thế nào?

1. Nếu NLĐ nghỉ việc để sinh con từ tháng 2 thì công ty giảm nộp BHXH từ tháng 1, mặc dù tháng 3 mới sinh con, vì việc sinh con do NLĐ tính toán và quyết định.

2. Nâng hệ số lương tối thiểu được điều chỉnh theo các nghị định của Chính phủ, do bạn chưa trình bày rõ thuộc doanh nghiệp loại nào nên cần tham khảo để hiểu rõ hơn hoặc các xếp loại doanh nghiệp của công ty để áp dụng.

Comments are closed.