Câu 48: cty nợ tiền BH

Trước đây cty có tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ nhưng cty nợ tiền BH, nên khi NLĐ nghỉ làm cty A chuyển sang cty B, nhưng vẫn chưa lấy được sổ BH ở cty A, sang cty B NLĐ làm lại sổ BH mới. Vậy muốn lấy số sổ BH cũ tại cty A thì phải làm sao. Hiện nay cty A vẫn đang nợ BH.
Nếu Cty còn nợ BHXH thì không thể cấp sổ BHXH. Hiện nay tổ chức BHXH cố gắng giải quyết đơn vị có nợ kéo dài để thực hiện cấp sổ

BHXH Bình Dương

Comments are closed.