Câu 45: thủ tục đăng ký để hưởng chế độ NNĐH cho NLĐ

Xin cho hỏi thủ tục đăng ký để hưởng chế độ NNĐH cho NLĐ. Xin cảm ơn!
 Hiện nay để làm chính xác hơn thì đơn vị cần xác nhận điều kiện làm việc ở môi trường NNĐH, tuy nhiên hướng sắp tới là không cần, trong trường hợp đó thì mức lương phải phù hợp với ngành nghề theo quyết định

BHXH Bình Dương

Comments are closed.