Câu 42: sổ BHXH và có thời gian đóng trùng nhau

Trong Cty tôi có 1 trường hợp :01 nhân viên có 2 sổ BHXH và có thời gian đóng trùng nhau 06 tháng. Bây giờ người đó muốn gọp thành 1 sổ và rút 06 tháng trùng được không? Nếu được thì thủ tục ra sao?
Trường hợp này Cty mang 2 sổ đến phòng thu để làm việc trực tiếp. Vì không thể có trường hợp trùng đóng BHXH đến 6 tháng

bao hiem, baohiem, bảo hiểm
bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.