Câu 39: Vấn đề thai phụ

.Xin nói rõ thêm về thời gian đóng BHTN. 2.Nói rõ hơn về tgian cắt giảm thai sản của đơn vị để người lđ không bị thiệt trong đơn vị có NLĐ xin nghỉ thai sản và có QĐ của đơn vị ngày 18/02/2011 vậy đơn vị cắt giảm từ 03/2011 có đúng quy định không?
1. Thời gian đóng BHTN để được hưởng là đủ 12 tháng trở lên.
2. Như bạn đã trình bày là đúng, tuy nhiên về mặt câu chữ thì không phải NLĐ xin nghỉ thai sản mà là xin nghỉ việc. Trong trường hợp đơn vị phải có quyết định nghỉ việc .

bao hiem, baohiem, bảo hiểm
bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.