Câu 28: Sổ BHXH được bảo lưu

Sổ BHXH đã được bảo lưu (BHXH tỉnh đã xác nhận) sẽ không được điều chỉnh. Vậy cty tôi đang có 1 trường hợp đã bảo lưu nhưng thông tin cần điều chỉnh. Vậy sẽ không được giải quyết.
Khi bảo lưu sổ BHXH mà sổ bảo lưu cần điều chỉnh thông tin thì người lao động đến trực tiếp BHXH sớm nhất để không ảnh hưởng đến nhận trợ cấp sau này. Trường hợp này nếu DN phát hiện sớm thì DN phải có trách nhiệm điều chỉnh

bao hiem, baohiem, bảo hiểm
bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.