Câu 17: Đề nghị hướng dẫn các thủ tục và điều kiện NLĐ được hưởng BHTN

Cty Cp TB Thạch Anh từ năm 2009 thay thế trợ cấp thôi việc chuyển sang đóng BHTN nhưng các DN rất bối rối khi hổ trợ NLĐ các thủ tục để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đề nghị hướng dẫn các thủ tục và điều kiện NLĐ được hưởng BHTN?
Khi NLĐ thôi việc thì doanh nghiệp phải chốt sổ cho NLĐ với cơ quan BHXH trong thời hạn nhanh nhất và đồng thời đưa cho NLĐ quyết định nghỉ việc, trong quyết định nghỉ việc cần có số sổ BHXH. Trong vòng 7 ngày NLĐ phải đến TTGTVL tỉnh Bình Dương để đăng ký thất nghiệp. Sau đó người sử dụng lao động sẽ trả sổ BHXH cho NLĐ. NLĐ trong vòng 15 ngày tính từ ngày đăng ký phải nộp hồ sơ cho TTGTVL để được hưởng chế độ BHT

Comments are closed.