Câu 16: Vấn đề về BH

1. Theo qui định nếu NLĐ nghỉ trên 15 ngày thì không tham gia BHXH và BHTN, vậy nếu cty và NLĐ muốn tham gia có được không? 2. Về BHTN nếu NLĐ không đăng ký hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì NLĐ khi làm việc tại cty mới và tiếp tục tham gia BHTN, thời gian đóng BHTN trước đây chưa hưởng thất nghiệp có được cộng dồn không? 3. Vào tháng 01/2011 đơn vị đã lập danh sách điều chỉnh tăng lương cho toàn thể nhân viên, tuy nhiên vào tháng này (01/2011) báo giảm thai sản cho 2 nhân viên. Vậy cho tôi hỏi trường hợp đơn vị đóng 4.5% BHYT cho nhân viên nghỉ thai sản này sẽ tính theo mức lương mới hay lương cũ (lương tháng 12 hay tháng 01/2011)
1. Trường hợp này việc tham gia có lợi cho NLĐ thì pháp luật không cấm, chúng tôi rất hoan nghênh các đơn vị vì có trách nhiệm đối với cộng đồng phải làm việc này.
2. Các trường hợp như trên đều được cộng dồn thời gian BHTN.
3. Trường hợp này đóng theo mức lương mới.

bao hiem, baohiem, bảo hiểm
bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.