Câu 120:NLĐ nghỉ thai sản

Xin được hỏi: NLĐ nghỉ thai sản: từ tháng 01->tháng 4: 4 tháng. Xin nghỉ không hưởng lương 1 tháng và vào làm lại tháng 6/2011. Cty cũng báo tăng vậy thời gian giải quyết dưỡng sức chỉ còn 30 ngày hay 60 ngày (căn cứ vào ngày sinh em bé hay dựa vào việc tăng lại của NLĐ)
Trường hợp dưỡng sức này chỉ còn 30 ngày.

Comments are closed.